BLOGG

Siste nytt

Skjermtid skadelig for barn?

Siste nytt fra nettet.png

Er mye skjermtid skadelig for barn?
Kort svar: Ammm… Nei. Lengre svar: En studie publisert i Nature Human Behavior (betalingsmur) har tatt for seg 355.000 britiske og amerikanske tenåringer og foreldre.
Studien viser at skjermtid kun kan forklare én prosent av ‘utviklingen av barns velvære’. Mangel på søvn er mye viktigere.

...men hvorfor ser vi studier som sier det motsatte? Ifølge forskningsdirektør Andrew Przybylski ved...

Les mer...…

Nordmenn ser ikke på "vanlig" TV lenger

Siste nytt fra nettet.png

Nordmenn under 40 år flykter fra lineær-TV. Nedgangen er størst blant nordmenn mellom 30 og 39 år, som i 2018 så på tradisjonelle TV-sendinger i 87 minutter daglig. Dette er en nedgang på 24 minutter sammenlignet med 2017. Det viser Kantar Medias TV-undersøkelse (betalingsmur).

...og bruker mer TV-tid til andre aktiviteter: Personer mellom 20 og 29 år ser nå på lineær-TV i kun 60 minutter daglig, noe som er en nedgang...

Les mer...…

Microsoft lanserer automatisk teksting

Siste nytt fra nettet.png

Microsoft lanserer automatisk teksting av Skype-samtaler. 

Tjenesten gjør tale om til tekst og skal gjøre det enklere for hørselshemmede å bruke Skype. Automatisk teksting av samtaler får støtte for 20 språk, og muliggjør også oversetting mellom språkene.

…og vil også tekste foredrag i sanntid. Tekstene legger seg rett under PowerPoint-bildene, og Microsoft sier taletjenesten vil...

Les mer...…